xoves, 4 de xuño de 2015

CANTOS DÍAS TEN UN MES?

Todos os días na asamblea apuntamos no calendario o día do mes no que nos atopamos. Observando os calendarios da aula démonos conta que había meses que tiñan 30 días, outros 31 e incluso que o mes de febreiro oscilaba entre 28-29 días!

- A mestra Mirian ensinounos, a través dun xogo -a montaña e o valle-, unha regla mnemotécnica que nos axudaría a lembrar que meses teñen 30 e 31 días.


- Ao finalizar o mes, retirabamos as follas do calendario e recortabamos no recuncho da lóxica-matemática os números.
- En pequenos grupos clasificábamos os números.

- Colocando cada número na folla coa cifra correspondente.


Ningún comentario:

Publicar un comentario