venres, 16 de outubro de 2015

QUE É XOGAR A PENSAR?

No horario deste curso incorporamos unha nova rutina, os mércores pola tarde xogamos a pensar. Dunha maneira lúdica trataremos de desenvolver as habilidades de pensamento a través dunha serie de actividades planificadas nas que os nenos/as poñan en práctica todos os seus sentidos, dando resposta as súas inquedanzas.

HABILIDADES DE PENSAMENTO:

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN
Son as que informan sobre o mundo.
- Adiviñar
- Averiguar
- Formular hipóteses
- Observar
- Buscar alternativas
- Anticipar consecuencias
- Seleccionar posibilidades
- Imaxinar: idear, inventar, crear
HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN E ANÁLISE
Son as que utilizamos cando interiorizamos os pensamentos e lles poñemos nome.
- Formular conceptos precisos
- Buscar exemplos e contraexemplos
- Establecer semellanzas e diferenzas
- Comparar e contrastar
- Definir
- Agrupar e clasificar
- Seriar
HABILIDADES DE RAZOAMENTO
Son necesarias para ordenar e ampliar o coñecemento a partir de implicacións.
- Buscar e dar razóns
- Inferir
- Razoar hipoteticamente
- Relacionar causa e efecto
- Relacionar partes e todo
- Relacionar medios e fins
- Establecer criterios
HABILIDADES DE TRADUCIÓN E FORMULACIÓN
Son necesarias para explicitar, aplicar ou formular o resultado do coñecemento.
- Explicar, narrar e describir
- Interpretar
- Improvisar
- Traducir a linguaxe oral á mímica, e viceversa
- Traducir a linguaxe oral á plástica, e viceversa
- Traducir a varias linguaxes: musicais e outras
- Resumir
HABILIDADES DE PERCEPCIÓN
Permiten formarse unha idea sobre algo a partir dos sentidos. Son as que informan sobre o mundo.
- Observar
- Escoitar atentamente
- Saborear/degustar
- Ulir
- Tocar
- Percibir movementos (cinestesia)
- Conectar sensacións (sinestesia)

- PRESENTAMOS A NOSA AMIGA XOANIÑA, "XOA", QUE SERÁ A QUE NOS PRESENTE CADA MÉRCORES A ACTIVIDADE DE XOGAR A PENSAR.DENTRO DA CAIXA HABÍA UNHA BOMBILLA CUNHA PREGUNTA: "QUE REPRESENTA PARA TI UNHA BOMBILLA ENCENDIDA?ESTABLECIMOS AS NORMAS PARA XOGAR A PENSAR.

Ningún comentario:

Publicar un comentario