domingo, 6 de decembro de 2015

RECTA NUMÉRICA

Que é a recta numérica?
A recta numérica é unha liña na cal aparecen representados os números enteiros (no noso caso dende o "0" ata o "50"), ordenados de esquerda a dereita, de menor cantidade a maior cantidade.


Funcionalidade da recta numérica
- Sumas e as restas.
- Correspondencia fonética: son-grafía. 
- Ordenación dos números (maior/menor a menor/maior).
- Descomposición de números (relación coa cor)
- Relacións entre unidades e decenas.

Actividade
Organizamos a aula en pequenos grupos. A cada grupo déuselle unha serie de tarxetas numéricas desordenadas, para que as dispuxesen en orden crecente (de menor a maior) e en orden decrecente (de maior a menor).
Ningún comentario:

Publicar un comentario