mércores, 10 de setembro de 2014

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 14-15

CALENDARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN DOS NENOS E NENAS DE 3 ANOS

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos) ou aquel que se incorpora por vez primeira ao centro, levarase a cabo o período de adaptación do neno/a á escola, período que non debería prolongarse con posterioridade ao día 24 de setembro do 2014, tal e como se recolle na  ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/2015.

O período de adaptación, é o intervalo temporal que nenos e nenas necesitan para asimilar os cambios producidos na súa vida ao incorporarse ao centro escolar. Trátase dun conxunto de fases sucesivas a través das cales as crianzas adáptanse a un medio novo, ao  medio escolar, que ata entón resulta para eles e elas descoñecido.

A incorporación dos rapaces e rapazas por primeira vez á Educación Infantil, supón unha ruptura co seu pequeno mundo e a entrada noutro máis amplo. Por isto é importante que o proceso de adaptación á escola deba ser planificado  pedagoxicamente, de tal xeito que a escolarización supoña para  os pequenos/as e para as familias o menor custo afectivo e emocional.

GRUPO A
GRUPO B
Lana Nayara Alemán Pardo
Minia Barreiro Carbia
Xulia Barros Penide
Xiana De La Fuente Méndez
Ohiana Fernández Atxucarro
Mariña García Furelos
Iago Otero Martínez
Diego López Casal

XOVES, 11

VENRES, 12
GRUPO A
10:00 – 11:00
GRUPO A
10:00 – 11:30
GRUPO B
12:00 – 13:00
GRUPO B
12:30 – 14:00

LUNS, 15

MARTES, 16
MÉRCORES, 17
XOVES, 18
VENRES, 19

GRUPO A + B
10:00 – 12:00


GRUPO A + B
10:00 – 12:00


GRUPO A + B
10:00 – 13:00


GRUPO A + B
10:00 – 13:00


GRUPO A + B
10:00 – 14:00
LUNS, 22

MARTES, 23
MÉRCORES, 24

FESTIVO LOCAL

GRUPO A + B
10:00 – 14:00

HORARIO HABITUAL
9:30 – 14:30
(*) O mércores 10 de setembro, en horario de 10:00 a 13:00, terá lugar para o alumnado de nova incorporación, unha xornada de portas abertas acompañado dalgún membro da familia.
Moitas grazas pola vosa colaboración!  
 Reciban un cordial saúdo.
O equipo de infantil