xoves, 8 de setembro de 2016PERÍODO DE ADAPTACIÓN 2016/2017


CALENDARIO DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN DOS NENOS E NENAS DE 3 ANOS.


Na orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/2017, establécese que ao inicio do 2º ciclo da Educación Infantil (4º curso) se realizará o período de adaptación para facilitar a incorporación do alumnado de tres anos ou aquel que se incorpore por primeira vez ao centro. Dito período será de dez días lectivos a partir do día de inicio da actividade escolar, polo que non deberá superar o 23 de setembro. 


O período de adaptación é o intervalo de tempo que precisan os cativos para asimilar e adaptarse aos cambios que supón a incorporación ao colexio. De diferentes formas e con diferentes reaccións, os nenos e nenas pasan dun ambiente coñecido e seguro, a outro que deben descubrir pouco a pouco. 


Ese cambio supón unha ruptura co ambiente de seguridade e confianza no que se levan desenvolvendo nos seus primeiros anos de vida. A colaboración entre a familia e a escola será imprescindible para que esta nova etapa sexa realizada con continuidade e lle permita aos nenos e nenas dar un paso máis no seu proceso evolutivo. 


LUNS 12
MARTES 13
MÉRCORES 14
XOVES 15
VENRES 16
Grupo A: 10.00-11.00
Grupo A: 10.00-11.00
Grupo A: 10.00-11.30
Grupos A + B
10.00-12.00
Grupos A + B
10.00 – 13.00
Grupo B: 12.00-13.00
Grupo B: 12.00-13.00
Grupo B: 12.00-13.30
LUNS 19
MARTES 20
MÉRCORES 21
XOVES 22
VENRES 23
Día non lectivo. Festivo local
Grupos A + B
10.00 – 13.00
Grupos A + B
10.00 – 14.00
Grupos A + B
10.00 – 14.00
Grupos A + B
9.30 – 14.30

GRUPO A : Xoel, Pello, Marcos fernández, Carmen, Ibai e Vera.

Grupo B: Siro, Mateo, Silvia, Marco Iglesias e Alba
GRUPO A
GRUPO B
Xoel
Siro
Pello
Marco
Marcos
Mateo
Carmen
Silvia
Ibai
Alba
Vera