xoves, 30 de novembro de 2017

OS NOSOS ANIVERSARIOS

Este curso decidimos realizar novas actividades para celebrar un día tan importante como é do aniversario de cada un.

PHOTOCALL.

Adoptamos este termo para referirnos ao mural que serve de fondo para a realización das fotografías. O photocall funciona como un espazo que habilitamos unicamente nos días próximos ao aniversario de cada neno ou nena. Deste xeito, actúa como un elemento indicador de que esa semana na clase, estamos a celebrar un evento moi importante diferente a todas as demais rutinas semanais.

Ademais do fondo, o photocall está acompañado dunha mesa onde os nenos e nenas poden atopar:
- Elementos para caracterizarse para a fotografía.
- Bocadillos con mensaxes e dedicatorias para o compañeiro/a que cumpre anos.OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE:

  • Iniciarse no uso da cámara fotográfica e na realización das fotografías (encadre, xestos, colocación espacial...). 
  • Identificar e diferenciar as mensaxes longas e as mensaxes curtas (recoñecemento visual).
  • Contabilizar o número de palabras das mensaxes.
  • Identificar e seleccionar de entre todas as mensaxes, aquela que queremos enviar según o que queiramos transmitirlle ao noso amigo/a.
  • Recoñecer palabras clave que permitan identificar a mensaxe (candeas, agasallos, desexo...).
  • Interpretar o significado da mensaxe (lectura).
  • Coñecer unha nova tipoloxía de texto: o cómic (a través do uso dos bocadillos).
  • Disfrutar compartindo experiencias e momentos cos amigos e amigas.
As actividades realizadas en torno ás mensaxes de felicitación poden ser tanto individuais como grupais.

Aquí tedes algúns exemplos dos resultados do photocall.Coas fotografías feitas durante o día, cada neno/a elabora unha cadro que decora ao seu gusto para levalo como recordo da celebración do seu aniversario no colexio.


A LIÑA DO TEMPO

Acompañando ao photocall, durante a semana do aniversario, cada neno/a elabora a súa liña do tempo a partir das fotografías que trae da casa.
A liña do tempo é unha recta na que situamos os números correspondentes a cada ano de vida. O neno ou nena debe colocar as fotografías por orde cronolóxica para o cal é moi importante que visualicen os cambios físicos que sofren dun ano para outro.


OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE:

- Ser conscientes do paso do tempo.
- Apreciar os cambios que se producen en nós mesmos según medramos.
- Achegarse ao ano como unidade de medida do tempo.
- Coñecer a recta numérica.
- Ser capaz de ordenar cronoloxicamente diferentes momentos representados en fotografías.
- Describir o contido das imaxes asociándoas a vivencias persoais.
- Ser capaz de elaborar preguntas sobre as fotografías que presentan os compañeiros/as.


xoves, 23 de novembro de 2017

OS RECUNCHOS COMO ESPAZOS DE APRENDIZAXE

QUE SON OS RECUNCHOS?
Os recunchos son espazos delimitados da aula onde os nenos/as, individualmente ou en pequenos grupos, realizan de maneira simultánea diversas actividades de aprendizaxe previamente programadas. Cada un deses espazos presenta material propio, relacionado coas áreas de aprendizaxe que se pretenden desenvolver (lingüística, matemática, científica, dramática, tecnolóxica, musical…).

POR QUE TRABALLAMOS POR RECUNCHOS?
- Fomenta a autonomía, confianza e seguridade nun mesmo.
- Favorece as relacións sociais entre o grupo de iguais.
- Permite unha atención individualizada por parte da mestra.
- Responde ás diferenzas, intereses e ritmos de aprendizaxe.
- Potencia as necesidades e os desexos de aprender e a ansia de investigar.
- Favorece a utilización de distintas técnicas e estratexias de aprendizaxe para dar resposta a un problema.
- Desenvolve o sentido da responsabilidade en relación ao traballo e ao material (necesidade dun orden).
- Abre paso á creatividade, á imaxinación e aos tempos para pensar.

COMO TRABALLAMOS POR RECUNCHOS EN INFANTIL?

ANTES
- Delimitamos o espazo da aula, con material propio para cada recuncho.
- Colocamos carteis representativos de cada recuncho (imaxe e texto).
- Situamos o número máximo de nenos/as por espazo, así como os ocos para que coloquen as súas fotos.

Neste curso académico 2017-2018 repartimos os recunchos nas dúas aulas, sendo unicamente o recuncho de biblioteca e o do ordenador os únicos comúns a ámbalas dúas.

AULA A
Construcións
Psicomotricidade grosa e fina
Ciencias
Arte
AULA B
Lóxica
Ordenadores

Xogo simbólico e biblioteca (*)
- Establecemos o cartel coas normas.


- Delimitamos no horario os momentos e a duración do traballo nos recunchos (polas tardes: martes, mércores e xoves – 50 minutos).
- Presentamos as actividades e materiais para cada un dos recunchos.

DURANTE
- Os nenos colocan a súa foto no recuncho que eles escollan, cumprindo as normas establecidas.
- Realizan as actividades programadas, coa supervisión das dúas mestras.

DESPOIS
- Recollen diariamente nunha táboa de dobre entrada aqueles recunchos polos que pasaron, realizando a tarefa programada.- As mestras recollen a través dunha táboa de rexistro os logros acadados por cada alumno/a, así como as dificultades atopadas (avaliación individual).


BIBLIOGRAFÍA
- Rincón a rincón. Estela Fernández, Lurdes Quer, Rosa M. Securún. Editorial Octaedro
- BLOG: http://www.aprendiendoeninfantil.com/

ALGÚNS EXEMPLOS DE ACTIVIDADES NOS RECUNCHOS DAS PRIMEIRAS SEMANAS

domingo, 19 de novembro de 2017

XOGOS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCIÓN

No recuncho de ordenador destas semanas xogamos coa temática da construción a través do xogo 


¿Cuánto sabemos de?
E o conto de El lobo y los tres cerdito.