luns, 6 de xuño de 2016

ACTIVIDADES DE RELAXACIÓN


- A relaxación do globo: Os nenos/as aprenden a gozar da tranquilidade e tempos de descanso a través do contacto que establecen co globo.


- O vermiño: Os nenos/as, á sinal da mestra, vanse colocando en liña constituíndo a figura dun vermiño. Cando o vermiño está formado, os nenos/as siguen consignas concretas a través de masaxes e caricias.


Ningún comentario:

Publicar un comentario