domingo, 11 de febreiro de 2018

OBRADOIRO DE GRAFISMO

Quincenalmente, nas dúas aulas de Educación Infantil desenvolvemos unha sesión de grafismo. Trátase dunha nova proposta que incluímos este curso na que a través do trazado e o debuxo se traballan unha serie de habilidades relacionadas coa orientación espacial, as formas e composicións xeométricas e a capacidade de execución. 
Os obxectivos que perseguimos a nivel xeral con esta proposta son: 
  •           Mellorar e perfeccionar o trazo.
  •          Recoñecer e trazar diferentes formas planas. 
  •           Coñecer e diferenciar as cores básicas.
  •           Afianzar conceptos espaciais básicos (arriba, abaixo, grande, pequeno, dereita, esquerda…).
  •           Ser capaz de seguir instrucións verbais cunha determinada secuencia e ser quen de interpretalas e expresalas na produción plástica.
  •           Apreciar o valor artístico das creación propias e dos demais.
  •           Desenvolver a creatividade e o gusto artístico.
  •           Descubrir a posibilidade de que todos temos a capacidade de elaborar unha creación artística.

O obradoiro comeza rememorando os pasos básicos a seguir e que sintetizamos en tres accións:


ESCOITAR - PENSAR - FACER    O primeiro paso é escoitar cada unha das premisas que lemos en voz alta unha vez para todo o grupo. Cada proposta soe contar con un total de cinco instrucións que están relacionadas para lograr unha creación final. En moitas ocasións, esta proposta segue a temática que estamos a traballar na aula nese momento. 
Trala escoita, reflexión e realización, volvemos a xuntarnos en gran grupo para analizar as instrucións entre todos e ver se cada un de nós seguiu as indicacións dadas e en que grao de cumprimento. Esta actividade de revisión, permítenos realizar unha autoavaliación das nosas propias producións.As melloras dende a primeira das producións ata a actual son máis que evidentes!!

Ningún comentario:

Publicar un comentario